ვიდეოგალერეა
მომავლის სივრცე- ნინო ჟიჟიაშვი...
ვაზო შვილივით ნაზარდო-ნინო ჟიჟ...
ჭაპანი ზღვის-ეკატერინე ანდღულა...
ამაოების ბაზარი–ლევან ლომიძე
პარალაქსი-დუდა გულედანი
მონოლოგი-დარინა ხუციშვილი
Ogni Grazia - ნინი თვარაძე
,,ანარეკლის ადევნებული"-რუსუდა...
იდენტობა-ნინო ჟიჟიაშვილი