ვიდეოგალერეა
ესაა რაცაა... (ეტიუდი)- გიორგი...
კვლავაც ერთმორწმუნე მეზობელი
დღის თემა-თამთა კუჭავა
მომდევნო სადგურამდე (ეტიუდი)
ხსოვნა-ავტორი:ეკატერინე ანდღულ...
მომავლის სივრცე- ნინო ჟიჟიაშვი...
ვაზო შვილივით ნაზარდო-ნინო ჟიჟ...
ჭაპანი ზღვის-ეკატერინე ანდღულა...
ამაოების ბაზარი–ლევან ლომიძე