ვიდეოგალერეა
კვლავაც ერთმორწმუნე მეზობელი- ...
ვაზო შვილივით ნაზარდო -გადაცემ...
ამაოების ბაზარი–ჩვენება–განხილ...
სტუდენტების გადაცემების ჩვენებ...
ანარეკლის კვალდაკვალ-რუსუდან ს...
ჩაილურის წყალი- გადაცემის ჩვენ...
სემესტრის შემაჯამებელი ჩვენება
თამარ გოგესაშვილი - საზოგადოებ...
სტუდენტების გადაცემების ჩვენებ...