ვიდეოგალერეა
კენტავრი 2016-მოამბეში
კენტავრი 2016 " რუსთავი2"-ის დ...
კენტავრი 2016-დაჯილდოება
სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრ...
რეიტინგომანია- ჩვენება-განხილვ...
მოცურავდა ხე-ჩვენება-განხილვა
კენტავრი 2013 დაჯილდოება
გოგა გოგელაშვილი ტელეკომპანია ...
დავით აბრამიშვილი ტელეკომპანია...