ვიდეოგალერეა
გიორგი ბერელიძე “საკაო“
გიორგი ახვლედიანი “მესაათე“
სოფო ყანჩაველი “უშრეტი ცრემლი“
ანი ჩიკვაიძე “ესკიზი პორტრეტის...
რუსუდან ქიმერიძე “ანაბიოზი“